Aliamare® môžete používať viackrát denne, podľa potreby, a to u dospelých aj detí.