Flector® náplasť a Flector® gél by sa mali u starších pacientov, ktorí sú viac náchylní k nepriaznivým účinkom, používať opatrne.