Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sa týkajú gastrointestinálneho traktu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.