Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.