FertiDuo® nemá stanovenú maximálnu dĺžku užívania. Zo štúdií realizovaných s podobnými výživovými doplnkami vyplýva, že minimálna odporúčaná doba užívania, sú 3 mesiace.