Pokiaľ váš lekár nestanoví inak, odporúča sa zavádzať do pošvy 1 čapík raz denne. Nepoužívajte čapíky IALUNA® dlhodobo.