Odporúčaná doba užívania je aspoň 30 dní. Maximálna dĺžka užívania nie je stanovená.