Liek Condrosulf® 400 mg kapsuly sa odporúča užívať dlhodobo. Nie je stanovená maximálna dĺžka liečby.