Solmucol® má rýchly nástup účinku od 1. dňa používania.