Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 25 °C. Nepoužívajte čapíky IALUNA® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete.