Krém sa uchováva pri teplote do 25 oC. Nepoužívajte ho po dátume exspirácie uvedenom na obale.