Spomedzi voľnopredajných produktov na našom trhu je Condrosulf® 400 mg jediný produkt, ktorý nie je výživovým doplnkom, ale liekom. To znamená, že je kontrolovaný Štátnym úradom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Jeho zloženie, proces výroby a účinky musia pred uvedením na trh spĺňať prísnejšie kritériá ako v prípade výživových doplnkov. Pacient má navyše istotu, že dostáva presne stanovenú dávku liečiva, ktorá pri výživových doplnkoch častokrát kolíše aj o desiatky percent.