Flector® gél je určený na aplikáciu na kožu. Vzhľadom na veľkosť postihnutej oblasti si aplikujte 2 – 4 g gélu (približne na 1 – 2 prstové končeky) 2 – 4x denne po dobu maximálne 2 týždňov. Po aplikácii gélu si umyte ruky, pokiaľ ruky nie sú ošetrovaným miestom.
Flector® gél sa nesmie aplikovať na otvorené rany (škrabance, rezné rany, atď.). Je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami a sliznicou. Môže sa používať s neokluzívnymi obväzmi, ale nemá sa používať so vzduchotesným okluzívnym obväzom.