Predávkovanie sa vitamínom D sa nazýva aj hypervitaminóza vitamínu D3. V našich podmienkach nie ja tak častá. Môže viesť k zvýšenej koncentrácii vápnika v krvi a následnej kalcifikácii mäkkých tkanív, predovšetkým srdca a obličiek. Sprievodnými príznakmi predávkovania sa môže byť dehydratácia, zápcha, zvracanie, bledosť alebo svalová slabosť. Prejaviť sa môže po 1 – 3 mesiacoch podávania extrémne vysokého množstva vitamínu D3.