Liek sa má skladovať mimo dohľadu a dosahu detí pri bežnej teplote do 25 °C. Nepoužívajte tento liek po dátume spotreby, ktorý je uvedený na obale.

Solmucol® sirup je po príprave potrebné spotrebovať do 14 dní.

Solmucol® granulát a Solmucol® pastilky môžete používať až do konca exspirácie (t.j. 4 resp. 3 roky).