Pred použitím lieku si prečítajte pribalenú písomnú informáciu, alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Odporúčané denné dávky závisia od veku pacienta.