Existuje niekoľko foriem vitamínu D. Najrozšírenejšie sú formy D3 (cholekalciferol) a D2 (ergokalciferol). Líšia sa svojou štruktúrou, účinnosťou a zdrojom, z ktorého ich môžeme získať. Vitamín D3 vzniká v koži za pôsobenia slnečného žiarenia, konkrétne ultrafialového žiarenia B (UVB). Prirodzene sa nám tvorí v mesiacoch, kedy konkrétna vlnová dĺžka UVB žiarenia dopadá na zemský povrch v našej zemepisnej šírke (čo je u nás len máj až august). Vitamín D3 aj D2 získavame aj z potravy, najmä bohatej na tuky. Platí, že vitamín D3 má vyššiu účinnosť ako vitamín D2.