Neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky vyplývajúce z použitia spreja Aliamare®.