Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.  Solmucol® sa všeobecne dobre znáša. Ak sa u vás vyskytnú nejaké nežiaduce účinky, okrem prerušenia podávania sa zvláštne opatrenia nevyžadujú.