Liek sa má skladovať mimo dohľadu a dosahu detí pri bežnej izbovej teplote v rozsahu 15  –- 25 °C. Nepoužívajte tento liek po dátume spotreby, ktorý je uvedený na obale.