Vďaka špeciálnemu aplikátoru spreja Aliamare® množstvo vstreknutej vody regulujete silou a dĺžkou stlačenia. Malé deti by mali používať sprej pod dohľadom dospelej osoby.