Výdaj lieku Ialugen® Plus 20g nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku.