Žiadne lieky sa neodporúčajú kombinovať s alkoholom.