Ak užívate iné lieky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o možnej kombinácii s Aliamare®.