Flector® gél a Flector® náplasť ja používajú lokálne priamo na miesto bolesti. Prechod liečiva do krvného obehu pri lokálnej aplikácii je veľmi nízky. Pri normálnej odporúčanej aplikácii je preto výskyt interakcií lokálne aplikovaného lieku s inými liečivami nepravdepodobný.
Pokiaľ užívate Flector® 25 mg mäkké kapsuly súbežne s inou systémovou liečbou, o možných liekových interakciách sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.