Počas obdobia terapie neodporúčame fajčiť, pretože fajčenie znižuje účinok kyseliny hyalurónovej na funkciu pľúcnych alveol (pľúcnych mechúrikov).