YABRO® je doplnková, podporná liečba. Nenahradzuje inú liečbu, ktorú lekár predpísal.