Nepoužívajte počas tehotenstva, pokiaľ Vám to nenariadi lekár.