Podávanie vitamínu D dojčatám je u nás povinné. Užívanie vitamínu D je v našich podmienkach nevyhnutné, osobitne v novorodeneckom a včasnom detskom veku. Obsah vitamínu D3 v materskom mlieku je nízky a pokiaľ aj samotná mamička má nedostatok vitamínu D, výlučne dojčené deti majú vyššie riziko deficiencie – nedostatku vitamínu DDojčeným deťom sa odporúča podávať denne 400 – 500 IU, predčasne narodeným deťom 400 – 1000 IU vitamínu D3 na deň.